Δημήτρης Παπαδημούλης

Dimitrios PAPADIMOULISΠαραμερίζεται από τις διαδικασίες ολοκλήρωσης της ΟΝΕ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Θετικό βήμα η μεγαλύτερη εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην εποπτεία του ελληνικού Προγράμματος.

Δημήτρης Παπαδημούλης: «Ένα μικρό βήμα μπρος, και δύο βήματα πίσω, για τη μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην οικονομική πολιτική της ΕΕ».

Δείτε την αρχική δημοσίευση 327 επιπλέον λέξεις