Τι θέλει η Γερμανία με όλες αυτές τις κινήσεις; Να γίνει ο διευθυντής (που κατευθύνει) την Ευρώπη.

Elle cherche quoi l’Allemagne avec ses mouvements politiques récents au sein de l’EU? Devenir le directeur (qui donne la direction) de l’Europe.

It seeks what Germany with its recent political movements within the EU? Become the director (who gives direction) of Europe.

Δεν της αρέσει της Γερμανίας το ευρώ με την Ελλάδα, και πιστεύει ότι γίνεται νομικά και πρέπει να γίνει για οικονομικούς λόγους το Grexit?

Elle aime pas l’Allemagne, l’Euro avec la Grèce et elle pense que juridiquement est possible et pour des raisons économiques l’Europe doit pousser vers le Grexit?

It not like Germany, the euro with Greece and she thinks legally possible and for economic reasons Europe must push it Grexit?

Ας κάνει αυτή DExit (copyright Semertidis)

Qu’elle fasse elle DExit (copyright Semertidis)

Let her do it Dexit (copyright Semertidis)